meistra.com

Uførhet og funksjonsevne

Synlighet


Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger krever at nettsider skal kunne benyttes av flest mulig.

Universell utforming skal skje uten at det medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

Viktig for nettsider

Nettsider Uførhet Brukergrensesnitt Innholdsstrategi Interaksjonsdesign Informasjonsarkitektur Visuell design Funksjonalitet Normal praksisKvalitetsikring

Uførhet og funksjonsevne er i forskjellig former som oppfattelsesevne og syn.

Vi tester kognitiv svikt og syn hos de som har disse testressursene.

En er født fargeblind, blitt enøyd og kortsynt. Finn testere ikke stol på teorier.Kognitiv svikt betyr ikke dum

Kognitiv svikt kan sammenlignes med en gammel PC med lite arbeidshukommelse (RAM) og dårlig internett tilkobling.

Det går tregt inn og arbeidshukommelsen må bruke mestringsstrategier, men resultatene blir akkuret de samme som for en moderne PC med massevis av arbeidshukommelse og fullt bredbånd.

2014 © meistra.com