meistra.com

Troverdig inntrykk

Synlighet


Troverdig inntrykk er ikke et enhetlig begrep.

Det som er stygt og lite troverdig hos en kan være pent og troverdig hos en annen.
Så målgruppen er viktig for å oppnå et troverdig inntrykk.

Viktig for nettsider

Nettsider Uførhet Brukergrensesnitt Innholdsstrategi Interaksjonsdesign Informasjonsarkitektur Visuell design Funksjonalitet Normal praksis
Troverdig opplevelse


Troverdig inntrykk fokuserer på bruk og opplevelse av kontaktflaten mellom brukeren og nettsiden.

Alle elementene på nettsiden må passe sammen for å kunne vise en troverdig sammenheng.
Pent og stygt


Pent og stygt holdninger virker inn på det troverdige inntrykk med positive, negative, motiverende, kreative, sosiale og overbevisende opplevelser.

Eksempel: Det er så stygt at det burde stilles ut som kunst.

2014 © meistra.com