meistra.com

Synlighet og trender

Synlighet

Synlighets jobb endres i tråd med de teknologiske og menneskelige trendene.

Viten om trender er å finne ut hva som må inkluderers i dine titler, koder, overskrifter og avsnitt.

Trendene i sosiale media og annet virker også inn på synligheten.

Viktig for å bli synlig

Nettsider Søkeord Målgrupper Sosiale medier Nettside tittel Nettside beskrivelse Innhold Trender Kostnader
Teknologiske trender

Vår tilgang på informasjon, spesielt når vi er i bevegelse, som teknologien tilbyr blir bare mer og mer mangfoldig.

Synligheten til din informasjon blir påvirket av disse trendene.Sosiale media og trender

Synlighet påvirkes av trender i sosiale media som blogging, microblogging, sosiale nettverk og videoer.

Søketrender

Hvordan nettsøk, bildesøk, nyhetssøk, youtube-søk osv. endrer seg over tid er viktige trender.

2014 © meistra.com