meistra.com

Webhotell eller Webvert

Sikkerhet

Et webhotell er en tjeneste på en webserver som gjør en bruker i stand til å publisere nettsider på sitt domene.

Webhotellet må kunne ta vare på sine servere for å gi et sikkert miljø, og gi de nødvendige hjelpemidler for å sikre nettsidene og deres funksjonalitet.

Viktig for Sikkerhet

Sikkerhet Verktøy Hacking E-post Korrekt kode Brukervennlighet Linker Feilhåndtring WebhotellHjelpemidler

Sikkerhetskopier bør utføres regelmessig for å beskytte området ditt i tilfelle et problem.

De fleste webvertene leverer et hjelpemiddel som lar deg sikkerhetskopiere ditt eget nettsted.

Du bør ikke stole på at webverten å gjøre det. Men en webvert som har fornuftige sikkerhetskopirutiner er et pluss.Sikkerhet

En webvert må kunne kontrollere og dokumentere at serveren er tilstrekkelig vedlikeholdt, som en del av sikkerheten.

Sjekk om webverten har en sikkerhetsprotokoll.

2014 © meistra.com