meistra.com

Attraktive og troverdige nettsider

Snømann

Uten Synlighet og Sikkerhet blir nettsidene fort borte og mister troverdighet.

Synlighet og Sikkerhet
Nettsider kan vises på mange måter, men ikke uten Synlighet og Sikkerhet.

Viktig for nettsider

Nettsider Uførhet Brukergrensesnitt Innholdsstrategi Interaksjonsdesign Informasjonsarkitektur Visuell design Funksjonalitet Normal praksisKrav til nettsider

Kravene til Synlighet og Sikkerhet må sees i sammenheng med alle krav.

Likestillings- og diskrimineringsloven og dens Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, samt Personopplysningsloven med Forskrift om behandling av personopplysninger er noen av kravene til nettsider.Synlige og sikre nettsider

Det er viktig å ha en virkelighetsnær og levende kravspesifikasjon tilhørende målgruppene før du investerer i nettsidenes Synlighet og Sikkerhet.

Punktene i ringen over inneholder noen av de viktigste kravene.

2014 © meistra.com