meistra.com

God besøksopplevelse

Synlighet


Den gode besøksopplevelsen dreier seg om å tilfredsstille behovene og ønskene til flertallet i målgruppene.

Synlighet må ivareta de positive, negative, motiverende, kreative, sosiale og overbevisende påvirkninger av besøksopplevelsen for å nevne noen.

Viktig for nettsider

Nettsider Uførhet Brukergrensesnitt Innholdsstrategi Interaksjonsdesign Informasjonsarkitektur Visuell design Funksjonalitet Normal praksis
Synlighet og nettsidenes eier/redaktør

Er eier/redaktør av nettsidene, som kan sin målgruppe, overbevist om at den gode besøksopplevelsen er ivaretatt er det lite Synlighet kan bidra med.

Kinosjefen: Du kan lære noe av meg for å få opp besøket.
Biskopen: Virkelig, selv om du hadde du kjørt samme filmen i over 2000 år.
Synlighet og hensikt

Den gode besøksopplevelsen gir målgruppene de positive, negative, motiverende, kreative, sosiale og overbevisende påvirkninger, som er nettsidenes hensikt.

Synlighets mål er oppnådd hensikt.

2014 © meistra.com