meistra.com

Funksjonskvalitet

Synlighet


Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger krever at funksjonene kan benyttes av flest mulig.

Alle elementene på nettsidene bør fungere raskt og riktig.

Viktig for nettsider

Nettsider Uførhet Brukergrensesnitt Innholdsstrategi Interaksjonsdesign Informasjonsarkitektur Visuell design Funksjonalitet Normal praksisNavigering

Beskrivende linketekst gjør det mye lettere for besøkende å finne veien rundt et nettsted.

Beskrivende lenketekst øker synligheten i søkemotorer.

Brukerne må vite hvor de er og hvorfor, samt at det er enkelt å gå tilbake eller videre.Symboler og funksjon

Symboler på nettsider bør være lette å kjenne igjen eller å forstå slik at funksjonene de representerer er utvetydige.

Brukere skal ikke lure på hva de skal gjøre. Den foretrukne handlingen burde være innlysende.

2014 © meistra.com