meistra.com

Sikkerhet og feilretting

Sikkerhet


Feilretting starter med kvalitetssikring av synlighet, sikkerhet, funksjoner og innhold før publisering.

Feil som dukker opp etter dette skyldes ytre endringer eller kanskje for dårlig kvalitetssikring.

Viktig for Sikkerhet

Sikkerhet Verktøy Hacking E-post Korrekt kode Brukervennlighet Linker Feilhåndtring WebhotellOppdage feil

Oppdagelse av feil kommer fra så mange kilder at det kan være vanskelig å oppdage hva som er feil.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger er feilopplysningskilder, som kan endre seg.

Det som er riktig i dag er ikke nødvendigvis det i morgen.Feilhåndtering

Under utvikling av nettsider må det gå klart fram at de er under utvikling.

Feil i innhold, spesielt av sårende natur, må håndteres fintfølende og med respekt.

Feil i funksjoner bør innrømmes og beklages, selv når dette ikke er tilfelle. Husk å takke for hjelpen.

2014 © meistra.com